Unitat Multidisciplinar

Per aconseguir autonomia per a les persones amb una malaltia amb disfunció cognitiva adquirida i millorar la qualitat de vida i mantenir la capacitat funcional tant del pacient com del seu entorn més pròxim (famílies).

Diagnòstic de dany cognitiu

Avaluar i diagnosticar persones amb pèrdua de memòria associada a l’edat diferenciant els dèficits reals dels que son només “queixes subjectives de memòria.

Atenció primària i especialistes

Col·laborar amb l’atenció la primària i els especialistes per millorar el control i treball de factors cardiovasculars, així com d’altres problemes orgànics comòrbids que es presenten en aquests pacients.

Coordinació social

Treballar en la coordinació social per cercar ajuts i oportunitats possibles per cada pacient/família.

Recursos

Apropar els recursos al ciutadà del Solsonès i altres poblacions properes i facilitar la integració del mateix en el seu àmbit social habitual.

Fisioteràpia i logopèdia

Permetre l’accés a fisioteràpia i logopèdia així com a altres tipus de tractaments que hagin demostrat eficàcia i que s’aconsellin a les diferents guies clíniques sobre abordatge d’aquestes malalties en aquells pacients que ho necessitin d’una manera més continua.

Famílies

Treballar l’empoderament de les famílies, el dels pacients i el treball entre iguals.

Sensibilització

Sensibilitzar la població en aquest temes.

Prevenció

Promoure la prevenció de malalties que poden cursar amb dany cognitiu, com els ictus.

Estimulació

Treballar l’estimulació cognitiva i social d’aquests pacients.

Cuidadors

Acompanyar al cuidador principal tant en l’àmbit formatiu sobre les característiques de la malaltia i l’abordatge, com en la prevenció de l’aïllament social i del desgast físic i psicològic.

Economia

Ajudar a disminuir les despeses familiars secundàries a la malaltia.