GIGA neix com a Associació sense ànim de lucre amb la finalitat de donar servei a persones i famílies que conviuen amb alguna malaltia neurodegenerativa o dany cerebral adquirit (ictus, traumatismes cranioencefàlics, tumors cerebrals, …)

Vàrem realitzar un estudi poblacional a la comarca del Solsonès i poblacions properes i vam evidenciar una manca de recursos pel que fa al tractament, suport i seguiment de les malalties anteriorment esmentades.

Tot i que les institucions, tant estatals com autonòmiques, són plenament conscients de les dificultats sorgides d’aquest tipus de patologies, tant pel pacient com per la família, i que remarquen “la necessitat de destinar recursos en aquests fronts”, aquests recursos no han arribat ni s’espera, ara per ara, que arribin a la comarca del Solsonès ni a poblacions properes pertanyents a altres comarques veïnes com Bages, Berguedà, Segarra, Urgell o Anoia.

Tots sabem que hi ha un problema, unes necessitats importants no cobertes, però no s’està pal·liant més enllà de papers que no han agafat forma. Això ens porta a plantejar-nos si algun dia algú agafarà aquests papers i dotarà la zona dels recursos necessaris (cosa que vol dir que molta gent en l’espera es quedarà sense recurs) o suplir-ho nosaltres a través de l’associació, de l’ajuda de les famílies i de la societat i entitats de la terra, fent que d’aquesta manera els recursos ja hi siguin i la gent afectada ja se’n pugui beneficiar.

L’Associació l’ha impulsat un equip de persones sensibilitzades amb aquests temes com són una neuròloga, un psiquiatra, una educadora social, una neuropsicòloga i tres famílies afectades per alguna d’aquestes patologies.

La nostra intenció és, a través d’un treball multidisciplinar bio-psico-social i seguint el model d’atenció centrada en la persona, oferir el tractament I suport necessari a aquestes persones sense que s’hagin de desplaçar a grans ciutats. D’aquesta manera facilitar l’accés a aquest tipus de servei, tenint sempre present tot el que això suposa per les famílies (a nivell econòmic, de transport, temps, …)

Pensaments que sumen